Organizátor podujatia:

Obec Štrba, obec Liptovská Teplička, Športový klub Štrba

Termín pretekov a miesto štartu:

14. júl 2019 (nedeľa) na námestí pred Kultúrnym domom v Štrbe https://goo.gl/maps/wFtka

Informácie:

e-mailom: info@skstrba.sk a na webovej stránke www.maraton.skstrba.sk

Kancelária pretekov:

spolu s prezentáciou v budove Kult. domu v Štrbe

Časový harmonogram:

13. júla 2019
sobota

15.00 - 21.00

16:00 - 20:00

prezentácia pretekárov

sprievodný program

14. júla 2019
nedeľa

06.00 - 08.00

dovoz pretekárov od vlakových a autobusových spojov

 

do 08.30

prezentácia pretekárov

 

09.30

štart cestného behu na 31 km a 10 km

 

09.40

štart žiackych kategórií

 

od 10:00

moderovaný program na obrátke v Liptovskej Tepličke

 

12.45

predpokladaný čas vyhlásenia oficiálnych výsledkov

žrebovanie tomboly pre divákov

 

13.00

odvoz pretekárov na železničnú stanicu v Štrbe

Registrácia:

online na www.maraton.skstrba.sk, po registrovaní a uhradení štartovného obdržia pretekári prihlášku, ktorú musia podpísať a predložiť pri prezentácii aj v prípade, že štartovací balíček vyzdvihujú pre inú osobu.

Štartovné:

 • 10,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení do 31.5.2019 20:00 hod.

 • 15,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení do 9.7.2019 20:00 hod.

 • 20,- € - v hotovosti v mieste pretekov (ak nebude dosiahnutý účastnícky limit)

 • 5,- € - muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov do 9.7.2019

 • 10,- € - muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov v hotovosti v mieste pretekov  (ak nebude dosiahnutý účastnícky limit)

Registrácia na 31 km a 10 km bola ukončená a registrácia na mieste nebude možná pre dosiahnutý limit pretekárov.

Od štartovného sú oslobodení pretekári žiackych kategórií.

Štartovné je potrebné uhradiť podľa pokynov uvedených pri registrácii. Výška štartovného je určená podľa dátumu platby.

Štartovné zahŕňa:

 • pamätné štartové číslo s logom podujatia a vlastným menom (registrovaní do 1.6.)

 • elektronické meranie časov

 • občerstvenie

 • prístup do šatne

 • účastnícky list (bude možné vytlačit po preteku na internetovej stránke MŠM)

 • obed v reštaurácii Martek (prihlásení na 31 km, 10 km a 10 km NW)

 • tričko s logom MŠM  (prihlásení na 31 km, 10 km a 10 km NW)

 • účastnícku medailu série Prestige Tour (prihlásení na 31 km, 10 km a 10 km NW) alebo účastnícku medailu s logom MŠM (žiaci)

Štartovné sa nevracia. Po oznámení na email info@skstrba.sk do 9.7.2019 je možné štartovné presunúť na ďalší ročník alebo na iného pretekára.

Pravidlá:

Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a medzinárodnej atletickej federácie. Na trati je zakázaná pomoc od tretích osôb mimo osôb zdravotného zabezpečenia. Pretekári musia po príkaze osôb poskytujúcich zdravotné zabezpečenie okamžite odstúpiť.

Protesty:

Musia byť podané do 30 minút po skončení pretekov písomne v kancelárií pretekov.

Ubytovanie:

Ubytovanie si pretekári zabezpečujú individuálne.

Doprava:

Preteky sa konajú bez vylúčenia dopravy mimo priestorov štartu a cieľa, preto organizátor vyzýva účastníkov o zvýšenú pozornosť.

Organizátor zabezpečuje dopravu od vybraných vlakových spojov z Tatranskej Štrby. Presné časy budú zverejnené pred podujatím.

Organizátor zabezpečuje dopravu vlastného občerstvenia na občerstvovacie stanice, podľa pokynov uvedených v sekcii “občerstvenie”.

Organizátor zabezpečuje policajné sprievodné vozidlo pred prvým pretekárom a záverečné sprievodné vozidlo na 31 km trati pre možnosť prepravy odstúpených pretekárov.

Zdravotné zabezpečenie:

Poskytuje Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor, vozidlo NsP Poprad a miestny spolok Červeného kríža Štrba. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Všetci pretekári a pretekárky štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Organizačný výbor:  

starosta obce Štrba: Michal Sýkora
starosta obce Liptovská Teplička: Slavomír Kopáč
technické a organizačné zabezpečenie: Dagmar Vincová, Matúš Jančík, Jaroslav Chalúpka, Pavol Špendel
hlavný rozhodca: Marek Šerfel
kancelária pretekov: Jitka Šuleková, Ivan Škvarenina, Lukáš Novotný
občerstvovacie a zdravotnícke zabezpečenie: Mária Novotná, Pavol Greguška, Ján Chalupka, Róbert Šulák
videozáznam: TV Štrba

Rôzne informácie:

Webová stránka obce Štrba - www.strba.sk.

Podujatie je zaradené do kalendára športových podujatí Tatry v pohybe www.tatryvpohybe.sk.

Informácie o pretekoch na 31 km

Trate:

31 km trať bežia pretekári po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 8.,12.,16.,20.,25., 28. km a v cieli.

Kategórie:

 • muži do 39 rokov (1980 a mladší)
 • muži 40 - 49 rokov (1979 - 1970)
 • muži 50 - 59 rokov (1969 - 1960)
 • muži 60 - 69 rokov (1959 - 1950)
 • muži od 70 rokov (1949 a starší)
 • ženy do 34 rokov (1985 a mladšie)
 • ženy od 35 - 49 rokov (1984 - 1970)
 • ženy nad 50 rokov (1969 - 1960)

Preteky na 31 a na 10 km sú súčasťou Tatry v pohybe - Prestige Tour 2019 - http://tatryvpohybe.sk/prestige/

Spoločný limit pre 31 km, 10km a Nordic Walking je 550 pretekárov.

Časový limit:

2:15:00 na obrátke v Liptovskej Tepličke a 4:00:00 v Štrbe - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Traťový rekord:

Dosiahol ukrajinský pretekár Orest Babjak počas 22. ročníka - 1:40:06

Ceny:

Pretekári na 31 km trati budú odmenení atraktívnymi finančnými cenami.

Za dosiahnutie traťového rekordu na 31 km trati víťaz obdrží 100,- €.

V prípade, že v kategórii bude menej ako 5 pretekárov, organizátor môže kategóriu zlúčiť s mladšou.

Informácie o pretekoch na 10 km

Trate:

10 km trať bežia pretekári po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby cez Šuňavu späť do Štrby, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 5 km a v cieli.

Kategórie:

 • juniori (2000 - 2003)      
 • juniorky (2000 - 2003)                         
 • muži do 39 rokov (1980 a mladší)
 • muži 40 - 49 rokov (1979 - 1970)
 • muži 50 - 59 rokov (1969 - 1960)
 • muži 60 - 69 rokov (1959 - 1950)
 • muži od 70 rokov (1949 a starší)
 • ženy do 34 rokov (1985 a mladšie)
 • ženy od 35 - 49 rokov (1984 - 1970)
 • ženy 50 - 59 rokov (1969 - 1960)
 • ženy nad 60 rokov ( 1959 a staršie )

Preteky na 31 a na 10 km sú súčasťou Tatry v pohybe - Prestige Tour 2019 - http://tatryvpohybe.sk/prestige/.
Spoločný limit pre 31 km, 10km a Nordic Walking je 550 pretekárov.

Ceny:

Prví traja pretekári budú odmenení vecnými alebo finančnými cenami.

Časový limit:

45:00 na občerstvovacej stanici na 5 km - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Informácie o pretekoch v Nordic Walking na 10 km

Trate:

Novinkou od roku 2016 sú preteky v Nordic Walking, ktoré prebiehajú na trati 10 km po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby cez Šuňavu späť do Štrby, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 5 km a v cieli.

Kategórie:

 • muži do 54 rokov (1965 a mladší)
 • muži nad 55 rokov (1964 a statší)
 • ženy do 54 rokov (1965 a mladšie)
 • ženy nad 55 rokov (1964 a statšie)

Ceny:

Prví traja pretekári budú odmenení vecnými alebo finančnými cenami.

Časový limit:

1:15:00 na občerstvovacej stanici na 5 km - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Pravidlá:

Preteká sa podľa pravidiel Nordic Walking. Preteky nie sú zaradené do SNWA - NW Tour.

1.    Technika Nordic Walking založená na štandarde INWA®.
2.    Použitie palíc Nordic Walking (nie trekových a iných). Dĺžka palice zviera max. pravý uhol v lakti.
3.    Pohyb je striedavý. Pravá ruka s ľavou nohou a naopak.
4.    Pohyb je z ramena, nie z lakťa. Lakeť sa nekrčí.
5.    Putko sa vypúšťa za telom. Prsty paličku vpredu zvierajú a vzadu uvoľnujú.
6.    Povolená je len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička.
7.    Fair play!

 

Informácie o žiackych pretekoch

Trate:

pretekári žiackych kategórií bežia ulicami obce Štrba bez vylúčenia dopravy. Občerstvenie je zabezpečené v cieli. Pred pretekármi pôjde sprievodný motocykel alebo cyklista.

Kategórie a dĺžky tratí:

 • chlapci 16 - 17 rokov (2003 - 2002)     3 km
 • chlapci 14 - 15 rokov (2005 - 2004)     2,5 km
 • chlapci 12 - 13 rokov (2007 - 2006)     900 m
 • chlapci 10 - 11 rokov (2008 - 2009)         500 m
 • chlapci 8 - 9 rokov (2010 - 2011)         500 m
 • chlapci 5-7 rokov (2012 - 2014)             150 m
 • chlapci do 4 rokov (2015 a ml. )         150 m
 • dievčatá 16 - 17 rokov (2002 - 2003)    3 km
 • dievčatá 14 - 15 rokov (2005 - 2004)    1,5 km
 • dievčatá 12 - 13 rokov (2007 - 2006)     900 m
 • dievčatá 8 - 11 rokov (2008 - 2011)         500 m
 • dievčatá 5-7 rokov (2012 - 2014)         150 m
 • dievčatá do 4 rokov (2015 a ml. )         150 m

Ceny:

prví traja pretekári žiackych kategórií obdržia vecné ceny a drobné reklamné predmety.