PROPOZÍCIE 31 a 10 km trať

Názov a ročník:

Malý štrbský maratón - 46. ročník

Organizátor podujatia:

Obec Štrba, obec Liptovská Teplička, Športový klub Štrba

Termín pretekov a miesto štartu:

14. júl 2024 (nedeľa) na námestí pred Kultúrnym domom v Štrbe https://goo.gl/maps/wFtka

Informácie:

e-mailom: info@skstrba.sk a na webovej stránke www.maraton.skstrba.sk

Kancelária pretekov:

spolu s prezentáciou v budove Kult. domu v Štrbe

Účastnícky limit:

Organizačný výbor rozhodol, že celkový účastnícky limit bude 500 pretekárov (spolu na trate 31/10/NW). Prioritne budeme prihlasovať bežcov na 31 kilometrov, kde sme stanovili limit 200 pretekárov. Na 10 kilometrovú trať sme stanovili limit 300 pretekárov (bežci + NW). Tento limit upravíme v júli podľa záujmu o hlavnú 31 km trať.

Účastnícky limit pre žiakov nebol stanovený.

Časový harmonogram:

13. júla 2024
sobota

15.00 - 18.00

prezentácia pretekárov

14. júla 2024
nedeľa

06.00 - 08.30

dovoz pretekárov od vlakových a autobusových spojov (odporúčame plánovať príchod pred 8:00 z dôvodu rekonštrukcie železníc a prípadného meškania vlakov)

 

 

do 08.30

prezentácia pretekárov

 

09.30

štart cestného behu na 31 km, 10 km, NW

 

09.35

štart žiackych kategórií

 

od 10:00

moderovaný program na obrátke v Liptovskej Tepličke

 

12.45

predpokladaný čas vyhlásenia oficiálnych výsledkov

žrebovanie tomboly pre divákov

 

13.00

odvoz pretekárov na železničnú stanicu v Štrbe

 

 

 

 

Registrácia:

online na www.maraton.skstrba.sk, po registrovaní a uhradení štartovného obdržia pretekári prihlášku, ktorú musia podpísať a predložiť pri prezentácii aj v prípade, že štartovací balíček vyzdvihujú pre inú osobu.

Štartovné:

 • 19,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení do 14.6.2024 20:00 hod.

 • 22,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení od 15.6. (ak nebude dosiahnutý účastnícky limit)

 • 25,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení na mieste (ak nebude dosiahnutý účastnícky limit)

 • 9,- € - muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov do 1.7.2024
 • 0,- € - registrácia na žiacke preteky

 • 0,- € - registrácia pre občanov obce Štrba, prosíme po registrácii kontaktovať info@skstrba.sk

Štartovné je potrebné uhradiť podľa pokynov uvedených pri registrácii. Výška štartovného je určená podľa dátumu platby.

Štartovné zahŕňa:

 • pamätné štartové číslo s logom podujatia a vlastným menom (registrovaní do 14.6.)

 • elektronické meranie časov

 • občerstvenie

 • šatna

 • účastnícky list (bude možné vytlačit po preteku na internetovej stránke MŠM)

 • strava vo forme hygienicky baleného balíčka (prihlásení na 31 km, 10 km a 10 km NW)

 • tričko s logom MŠM  (prihlásení na 31 km, 10 km a 10 km NW) 

 • účastnícku medailu (v cieli na 31 km, 10 km a 10 km NW) + detská medaila pre deti v cieli

Presun štartovného

Uhradené štartovné sa nevracia. Zmena pretekára v štartovnej listine alebo presun štartovného na ďalší ročník je možný len do 14.7. a podlieha úhrade rozdielu zaplateného a aktuálne platného štartovného poplatku v čase zmeny. V prípade choroby/zranenia po dohode s organizátorom môže za seba pretekár nominovať iného účastníka. 

Pravidlá:

Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a medzinárodnej atletickej federácie. Na trati je zakázaná pomoc od tretích osôb mimo osôb zdravotného zabezpečenia. Pretekári musia po príkaze osôb poskytujúcich zdravotné zabezpečenie okamžite odstúpiť.

Protesty:

Musia byť podané do 30 minút po skončení pretekov písomne v kancelárií pretekov.

Ubytovanie:

Ubytovanie si pretekári zabezpečujú individuálne.

Doprava:

Preteky sa konajú bez vylúčenia dopravy mimo priestorov štartu a cieľa, preto organizátor vyzýva účastníkov o zvýšenú pozornosť.

Organizátor zabezpečuje dopravu od vybraných vlakových spojov z Tatranskej Štrby. Presné časy budú zverejnené pred podujatím.

Organizátor zabezpečuje dopravu vlastného občerstvenia na občerstvovacie stanice, podľa pokynov uvedených v sekcii “občerstvenie”.

Organizátor zabezpečuje policajné sprievodné vozidlo pred prvým pretekárom a záverečné sprievodné vozidlo na 31 km trati pre možnosť prepravy odstúpených pretekárov.

Zdravotné zabezpečenie:

Poskytuje Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor, vozidlo NsP Poprad a miestny spolok Červeného kríža Štrba. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Všetci pretekári a pretekárky štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Organizačný výbor:  

starosta obce Štrba: Michal Sýkora
starosta obce Liptovská Teplička: Slavomír Kopáč
technické a organizačné zabezpečenie: Dagmar Vincová, Matúš Jančík, Jaroslav Chalúpka, Michal Šerfel
hlavný rozhodca: Marek Šerfel
kancelária pretekov: Jitka Šuleková, Ivan Škvarenina
občerstvovacie a zdravotnícke zabezpečenie: Mária Novotná, Ján Chalupka, Róbert Šulák
videozáznam: TV Štrba

Rôzne informácie:

Webová stránka obce Štrba - www.strba.sk.

Podujatie je zaradené do kalendára športových podujatí Tatry v pohybe www.tatryvpohybe.sk.

Informácie o pretekoch na 31 km

Trate:

31 km trať bežia pretekári po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 8.,12.,16.,20.,25., 28. km a v cieli.

Kategórie:

 • muži do 39 rokov (1985 a mladší)
 • muži 40 - 49 rokov (1984 - 1975)
 • muži 50 - 59 rokov (1974 - 1965)
 • muži 60 - 69 rokov (1964 - 1955)
 • muži od 70 rokov (1954 a starší)
 • ženy do 34 rokov (1990 a mladšie)
 • ženy od 35 - 49 rokov (1989 - 1975)
 • ženy 50 - 59 rokov (1974 - 1965)
 • ženy nad 60 rokov (1964 a staršie)

Limit pre 31 km trať je 200 pretekárov.

Časový limit:

2:15:00 na obrátke v Liptovskej Tepličke a 4:00:00 v Štrbe - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Traťový rekord:

Dosiahol v roku 2019 keňský pretekár Simon Kamanu NJERI počas 42. ročníka - 1:39:33

Ceny:

Pretekári na 31 km trati budú odmenení atraktívnymi finančnými cenami (budú upresnené pred podujatím).

Za dosiahnutie traťového rekordu na 31 km trati víťaz obdrží 100,- €.

V prípade, že v kategórii bude menej ako 5 pretekárov, organizátor môže kategóriu zlúčiť s mladšou.

 

Informácie o pretekoch na 10 km

Trate:

10 km trať bežia ulicami obce Štrba a asfaltovými cestami okolo zaniknutej stredovekej osady Šoldov, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 5 km a v cieli.

Kategórie:

 • juniorky (2005 - 2007)
 • juniorky (2005 - 2007)
 • muži do 39 rokov (1985 a mladší)
 • muži 40 - 49 rokov (1984 - 1975)
 • muži 50 - 59 rokov (1974 - 1965)
 • muži 60 - 69 rokov (1964 - 1955)
 • muži od 70 rokov (1954 a starší)
 • ženy do 34 rokov (1990 a mladšie)
 • ženy 35 - 49 rokov (1989 - 1975)
 • ženy 50 - 59 rokov (1974 - 1965)
 • ženy nad 60 rokov (1964 a staršie)


Ceny:

Prví traja pretekári budú odmenení vecnými alebo finančnými cenami (budú upresnené pred podujatím).

Časový limit:

45:00 na občerstvovacej stanici na 5 km - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Informácie o pretekoch v Nordic Walking na 10 km

Preteky sú súčasťou SLOVENSKÉHO POHÁRA NORDIC WALKING - www.spnw.sk

Trate:

10 km trať bežia ulicami obce Štrba a asfaltovými cestami okolo zaniknutej stredovekej osady Šoldov, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 5 km a v cieli.

Kategórie:

 • muži do 49 rokov
 • ženy do 49 rokov
 • muži do 59 rokov
 • ženy do 59 rokov
 • muži nad 60 rokov
 • ženy nad 60 rokov

Vyhodnotenie a ceny:

Preteky budú vyhodnotené vo vypísaných kategóriách a víťazi získajú vecné alebo finančné odmeny.

Časový limit:

1:15:00 na občerstvovacej stanici na 5 km - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Pravidlá:

Pravidlá rozhodovania SPNW 2024

Nordic walking (NW) je chôdza so striedavými pohybmi rúk a nôh správnou technikou a palicami, ktoré pomáhajú pri odraze. Pri NW chôdzi by nemala nastať letová fáza (chvíľkový nedostatok kontaktu so zemou), aspoň jedno z chodidiel by mal udržiavať neustály kontakt so zemou. Jednotlivé najdôležitejšie prvky techniky chôdze majú predovšetkým zdravotný význam

Najdôležitejšie aspekty techniky Nordic Walking

1. Prirodzená práca dolnej časti tela
2. Striedanie práce rúk a nôh
3. Pohyb paží by mal prebiehať cez rameno
4. Ruka končí pohyb za líniou bedra
5. Ramená pracujú paralelne navzájom
6. Vpredu ruka zviera palicu, za bokom je otvorená. Zatváranie a otváranie ruky prebieha na úrovni bedrovej línie.
7. Aktívne odtláčanie prebieha počas celého rozsahu práce s palicou
8. Fair play

Najdôležitejšie aspekty správnych palíc na Nordic Walking
1. Vhodná konštrukcia pútka (tzv. rukavice), ktorá umožňuje aktívnu prácu ruky a vytváranie tlaku z otvorenej dlane
2. Vhodná dĺžka palice - s vystretým telom a zvislou palicou opretou o zem zviera ohnutý lakeť uhol cca. 90 stupňov (+/- 10 stupňov)

Viac o pravidlách na spnw.sk

 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.