Organizátor podujatia:

Obec Štrba, obec Liptovská Teplička, Športový klub Štrba

Termín pretekov a miesto štartu:

9. júl 2023 (nedeľa) na námestí pred Kultúrnym domom v Štrbe https://goo.gl/maps/wFtka

Informácie:

e-mailom: info@skstrba.sk a na webovej stránke www.maraton.skstrba.sk

Kancelária pretekov:

spolu s prezentáciou v budove Kult. domu v Štrbe

Účastnícky limit:

Účastnícky limit pre žiakov nebol stanovený.

Časový harmonogram:

8. júla 2023
sobota

15.00 - 18.00

prezentácia pretekárov

9. júla 2023
nedeľa

06.00 - 08.00

dovoz pretekárov od vlakových a autobusových spojov

 

do 08.30

prezentácia pretekárov

 

09.30

štart cestného behu na 31 km a 10 km

 

09.35

štart žiackych kategórií 8 a viac rokov

 

10:25

štart žiackych kategórií 0-7 rokov (priestor západne od štartu - Ul. ČSL Armády)

 

10.45

predpokladaný čas vyhlásenia oficiálnych výsledkov žiakov

 

 

 

 

Registrácia:

online na www.maraton.skstrba.sk

Štartovné:

 • 0,- € - registrácia na žiacke preteky

Štartovné zahŕňa:

 • pamätné štartové číslo s logom podujatia a vlastným menom (registrovaní do 23.6.)

 • elektronické meranie časov

 • občerstvenie

 • šatna

 • účastnícky list (bude možné vytlačit po preteku na internetovej stránke MŠM)

 • detská medaila pre deti v cieli

Pravidlá:

Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a medzinárodnej atletickej federácie. Na trati je zakázaná pomoc od tretích osôb mimo osôb zdravotného zabezpečenia. Pretekári musia po príkaze osôb poskytujúcich zdravotné zabezpečenie okamžite odstúpiť.

Protesty:

Musia byť podané do 30 minút po skončení pretekov písomne v kancelárií pretekov.

Ubytovanie:

Ubytovanie si pretekári zabezpečujú individuálne.

Doprava:

Preteky sa konajú bez vylúčenia dopravy mimo priestorov štartu a cieľa, preto organizátor vyzýva účastníkov o zvýšenú pozornosť.

Organizátor zabezpečuje dopravu od vybraných vlakových spojov z Tatranskej Štrby. Presné časy budú zverejnené pred podujatím.

Zdravotné zabezpečenie:

Poskytuje Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor, vozidlo NsP Poprad a miestny spolok Červeného kríža Štrba. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

Všetci pretekári a pretekárky štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Organizačný výbor:  

starosta obce Štrba: Michal Sýkora
starosta obce Liptovská Teplička: Slavomír Kopáč
technické a organizačné zabezpečenie: Dagmar Vincová, Matúš Jančík, Jaroslav Chalúpka, Michal Šerfel
hlavný rozhodca: Marek Šerfel
kancelária pretekov: Jitka Šuleková, Ivan Škvarenina
občerstvovacie a zdravotnícke zabezpečenie: Mária Novotná, Ján Chalupka, Róbert Šulák
videozáznam: TV Štrba

Rôzne informácie:

Webová stránka obce Štrba - www.strba.sk.

Podujatie je zaradené do kalendára športových podujatí Tatry v pohybe www.tatryvpohybe.sk.

Informácie o žiackych pretekoch

Trate:

pretekári žiackych kategórií bežia ulicami obce Štrba bez vylúčenia dopravy. Občerstvenie je zabezpečené v cieli. Pred pretekármi pôjde sprievodný motocykel alebo cyklista.

Kategórie a dĺžky tratí:

 •  
 • Chlapci do 4 rokov Od 2019, Do 2023 ZA - 150 m
 • Dievčatá do 4 rokov Od 2019, Do 2023 ZA - 150 m
 • Chlapci 5-7 rokov Od 2016, Do 2018 ZB - 200 m
 • Dievčatá 5-7 rokov Od 2016, Do 2018 ZB - 200 m
 • Chlapci 8-9 rokov Od 2014, Do 2015 ZD - 500 m
 • Dievčatá 8-9 rokov Od 2014, Do 2015 ZD - 500 m
 • Chlapci 10-11 rokov Od 2012, Do 2013 ZD - 500 m
 • Dievčatá 10-11 rokov Od 2012, Do 2013 ZD - 500 m
 • Chlapci 12-13 rokov Od 2010, Do 2011 ZC - 900 m
 • Dievčatá 12-13 rokov Od 2010, Do 2011 ZC - 900 m
 • Chlapci 14-15 rokov Od 2008, Do 2009 ZE - 2500 m
 • Dievčatá 14-15 rokov Od 2008, Do 2009 ZF - 1500 m
 • Dorastenci 16-17 rokov Od 2006, Do 2007 ZE - 2500 m
 • Dorastenky 16-17 rokov Od 2006, Do 2007 ZE - 2500 m

Ceny:

prví traja pretekári žiackych kategórií obdržia vecné ceny a drobné reklamné predmety.


Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.