Kontakt

Organizátor podujatia:

Obec Štrba, obec Liptovská Teplička, Športový klub Štrba

Informácie:

e-mailom: info@skstrba.sk
a na webovej stránke www.maraton.skstrba.sk 

Kancelária pretekov:

spolu s prezentáciou v budove Kult. domu v Štrbe