Kontakt

Organizátor podujatia:

Obec Štrba, obec Liptovská Teplička, Športový klub Štrba

Informácie:

e-mailom: info@skstrba.sk
a na webovej stránke www.maraton.skstrba.sk

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRIHLÁŠOK ZASIELAJTE VÝLUČNE E-MAILOM

Kancelária pretekov:

spolu s prezentáciou v budove Kult. domu v Štrbe

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.