Organizátor podujatia:

Obec Štrba, obec Liptovská Teplička, Športový klub Štrba

Termín pretekov a miesto štartu:

10. júl 2016 (nedeľa) na námestí pred Kultúrnym domom v Štrbe https://goo.gl/maps/wFtka

Informácie:

na tel.č.: 052 / 77 81 461, e-mailom: info@skstrba.sk a na webovej stránke www.maraton.skstrba.sk

Kancelária pretekov:

spolu s prezentáciou v budove Kult. domu v Štrbe

Časový harmonogram:

 9. júla 2016

15.00 - 21.00

16:00 - 20:00

prezentácia pretekárov

sprievodný program

 

 10. júla 2016

06.00 - 08.00

dovoz pretekárov od vlakových a autobusových spojov

 

do 08.30

prezentácia pretekárov

 

09.30

štart cestného behu na 31 km a 10 km

 

09.40

štart žiackych kategórií

 

od 10:00

moderovaný program na obrátke v Liptovskej Tepličke

 

12.45

predpokladaný čas vyhlásenia oficiálnych výsledkov

žrebovanie tomboly pre divákov

 

13.00

odvoz pretekárov na železničnú stanicu v Štrbe

Registrácia:

online na www.maraton.skstrba.sk, po registrovaní a uhradení štartovného obdržia pretekári prihlášku, ktorú musia podpísať a predložiť pri prezentácii aj v prípade, že štartovací balíček vyzdvihujú pre inú osobu.

Štartovné:

 • 10,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení do 1.6.2016 15:00 hod.

 • 15,- € - pretekári na 31 km a 10 km prihlásení do 1.7.2016 15:00 hod.

 • 20,- € - v hotovosti v mieste pretekov

 • 5,- € - muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov do 1.7.2016

 • 10,- € - muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov v hotovosti v mieste pretekov

Od štartovného sú oslobodení pretekári žiackych kategórií.

Štartovné je potrebné uhradiť podľa pokynov uvedených pri registrácii. Výška štartovného je určená podľa dátumu platby.

Štartovné zahŕňa:

 • pamätné štartové číslo s logom podujatia a vlastným menom (registrovaní do 1.6.)

 • elektronické meranie časov

 • občerstvenie

 • prístup do šatne

 • účastnícky list (bude možné vytlačit po preteku na internetovej stránke MŠM)

 • obed v reštaurácii Martek (len 31 a 10 km)

 • tričko s logom MŠM (len 31 a 10 km)

 • účastnícku medailu (len 31 a 10 km)

 

Štartovné sa nevracia. Po oznámení na email info@skstrba.sk do 30.6.2016 je možné štartovné presunúť na ďalší ročník alebo na iného pretekára.

Pravidlá:

Preteky prebiehajú podľa pravidiel Slovenskej a medzinárodnej atletickej federácie. Na trati je zakázaná pomoc od tretích osôb mimo osôb zdravotného zabezpečenia. Pretekári musia po príkaze osôb poskytujúcich zdravotné zabezpečenie okamžite odstúpiť.

Protesty:

Musia byť podané do 30 minút po skončení pretekov písomne v kancelárií pretekov.

Ubytovanie:

Ubytovanie si pretekári zabezpečujú individuálne.

Doprava:

Preteky sa konajú bez vylúčenia dopravy mimo priestorov štartu a cieľa, preto organizátor vyzýva účastníkov o zvýšenú pozornosť.

Organizátor zabezpečuje dopravu od vybraných vlakových spojov z Tatranskej Štrby. Presné časy budú zverejnené pred podujatím.

Organizátor zabezpečuje dopravu vlastného občerstvenia na občerstvovacie stanice, podľa pokynov uvedených v sekcii “občerstvenie”.

Organizátor zabezpečuje policajné sprievodné vozidlo pred prvým pretekárom a záverečné sprievodné vozidlo na 31 km trati pre možnosť prepravy odstúpených pretekárov.

Zdravotné zabezpečenie:

Poskytuje Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor, vozidlo NsP Poprad a miestny spolok Červeného kríža Štrba. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

 

Všetci pretekári a pretekárky štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Organizačný výbor:  

starosta obce Štrba: Michal Sýkora
starosta obce Liptovská Teplička: Slavomír Kopáč
riaditeľ pretekov: Michal Šerfel
športový riaditeľ pretekov: Matúš Jančík
hlavný rozhodca: Marek Šerfel
kancelária pretekov: Jitka Šuleková, Ivan Škvarenina, Lukáš Novotný
technické a organizačné zabezpečenie: Dagmar Vincová, Jaroslav Chalúpka, Pavol Špendel
občerstvovacie a zdravotnícke zabezpečenie: Mária Novotná, Pavol Greguška, Ján Chalupka, Róbert Šulák
videozáznam: TV Štrba

Rôzne informácie:

Webová stránka obce Štrba - www.strba.sk.

Podujatie je zaradené do kalendára športových podujatí Tatry v pohybe www.tatryvpohybe.sk.

Informácie o pretekoch na 31 km

Trate:

31 km trať bežia pretekári po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 8.,12.,16.,20.,25., 28. km a v cieli.

Kategórie:

 • muži do 39 rokov (1977 a mladší)
 • muži 40 - 49 rokov (1976 - 1967)
 • muži 50 - 59 rokov (1966 - 1957)
 • muži 60 - 69 rokov (1956 - 1947)
 • muži od 70 rokov (1946 a starší)
 • ženy do 34 rokov (1982 a mladšie)
 • ženy od 35 - 49 rokov (1981 - 1967)
 • ženy 50 - 59 rokov (1966 - 1957)
 • ženy nad 60 rokov ( 1956 a staršie )

Preteky na 31 a na 10 km sú súčasťou Tatry v pohybe - Prestige Tour 2016 - http://tatryvpohybe.sk/prestige/

Spoločný limit pre 31 km, 10km a Nordic Walking je 400 pretekárov.

Časový limit:

2:15:00 na obrátke v Liptovskej Tepličke a 4:00:00 v Štrbe - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Traťový rekord:

Dosiahol ukrajinský pretekár Orest Babjak počas 22. ročníka - 1:40:06

Ceny:

Pretekári na 31 km trati budú odmenení atraktívnymi finančnými cenami.

Kategória 1. m 2. m 3. m 4. m 5. m
Muži absolútne   250 €   200 €   150 €   100 €      50 €
Muži 40 - 49 rokov   150 €   120 €      80 €      40 €      30 €
Muži 50 - 59 rokov   120 €   100 €      60 €      40 €      30 €
Muži 60-69 rokov   100 €      70 €      50 €    
Muži nad 70 rokov       50 €      30 €      20 €    
Ženy absolútne    200 €   150 €   130 €      70 €      50 €
Ženy 35 - 50 rokov   100 €      70 €      50 €    
Ženy 50-59 rokov   100 €      70 €      50 €    
Ženy 60+ rokov      50 €      30 €      20 €    

 

Za dosiahnutie traťového rekordu na 31 km trati víťaz obdrží 100,- €.

V prípade, že v kategórii bude menej ako 5 pretekárov, organizátor môže kategóriu zlúčiť s mladšou.

 

Informácie o pretekoch na 10 km

Trate:

10 km trať bežia pretekári po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby cez Šuňavu späť do Štrby, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 5 km a v cieli.

Kategórie:

 • dorastenci (1999 - 2000)            
 • juniori (1997 - 1998)                
 • muži do 39 rokov (1998 - 1977)
 • muži 40 - 49 rokov (1976 - 1967)
 • muži 50 - 59 rokov (1966 - 1957)
 • muži 60 - 69 rokov (1956 - 1947)
 • muži od 70 rokov (1946 a starší) 
 • dorastenky (1999 - 2000)            
 • juniorky (1997 - 1998)                
 • ženy od 35 - 49 rokov (1981 - 1967)
 • ženy 50 - 59 rokov (1966 - 1957)
 • ženy nad 60 rokov ( 1956 a staršie )

Preteky na 31 a na 10 km sú súčasťou Tatry v pohybe - Prestige Tour 2016 - http://tatryvpohybe.sk/prestige/

Spoločný limit pre 31 km, 10km a Nordic Walking je 400 pretekárov.

Ceny:

Prví traja pretekári budú odmenení vecnými alebo finančnými cenami.

Časový limit:

45:00 na občerstvovacej stanici na 5 km - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Informácie o pretekoch v Nordic Walking na 10 km

Trate:

Novinkou v roku 2016 sú preteky v Nordic Walking, ktoré prebiehajú na trati 10 km po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby cez Šuňavu späť do Štrby, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 5 km a v cieli.

Kategórie:

 • muži absolútne poradie
 • ženy absolútne poradie

Ceny:

Prví traja pretekári budú odmenení vecnými alebo finančnými cenami.

Časový limit:

1:15:00 na občerstvovacej stanici na 5 km - pretekári po prekročení limitu nebudú klasifikovaní a môžu využiť sprievodné vozidlo, na ďalšej časti trate im už nebude zaručený servis

Pravidlá:

Preteká sa podľa pravidiel Nordic Walking. Preteky nie sú zaradené do SNWA - NW Tour.

1.    Technika Nordic Walking založená na štandarde INWA®.
2.    Použitie palíc Nordic Walking (nie trekových a iných). Dĺžka palice zviera max. pravý uhol v lakti.
3.    Pohyb je striedavý. Pravá ruka s ľavou nohou a naopak.
4.    Pohyb je z ramena, nie z lakťa. Lakeť sa nekrčí.
5.    Putko sa vypúšťa za telom. Prsty paličku vpredu zvierajú a vzadu uvoľnujú.
6.    Povolená je len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička.
7.    Fair play!

 

Informácie o žiackych pretekoch

Trate:

pretekári žiackych kategórií bežia ulicami obce Štrba bez vylúčenia dopravy. Občerstvenie je zabezpečené v cieli. Pred pretekármi pôjde sprievodný motocykel alebo cyklista.

Kategórie a dĺžky tratí:

 • chlapci 14 - 15 rokov (2002 - 2001)     2,5 km
 • chlapci 12 - 13 rokov (2004 - 2003)     900 m
 • chlapci 8 - 11 r. (2005 - 2008)         500 m
 • chlapci 5-7 r. (2009 - 2011)             150 m
 • chlapci do 4 rokov (2012 a ml. )         150 m
 • dievčatá 14 - 15 rokov (2002 - 2001)    1,5 km
 • dievčatá 12 - 13 rokov (2004 - 2003)     900 m
 • dievčatá 8 - 11 r. (2005 - 2008)         500 m
 • dievčatá 5-7  (2009 - 2011)         150 m
 • dievčatá do 4 rokov (2012 a ml. )         150 m

Ceny:

prví traja pretekári žiackych kategórií obdržia vecné ceny a drobné reklamné predmety.