Registrácia na 10 a 31 km trať bola z kapacitných dôvodov ukončená.
Registrácia na mieste už nebude možná.
Registrácia žiakov ostáva otvorená.