Situačný plán

Hlavná 31 kilometrová trať

Hlavné kategórie bežia po asfaltovej ceste III. triedy zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť, bez vylúčenia dopravy. Občerstvovacie stanice sú na 8.,12.,16.,20.,25. a 28. km.

10 kilometrová trať

10 km trať vedie zo začiatku po trati Malého štrbského maratónu, na treťom km sa oddeľuje smerom do centra obce Šuňava. Trať vedie celou obcou Vyšná a Nižná Šuňava a pokračuje cez Valtierovú dolinu. Na 8 km sa pripája na hlavnú cestu z Popradu a smeruje do centra obce Štrba. Občerstvovacia stanica bude približne na 5 kilometri v centre obce Šuňava.

Žiacke trate

Žiacke trate vedú ulicami obce Štrba.